Tiszteletdíjas telefon - Ászf
Az Oldalhoz tartozó emelt díjas szolgáltatás általános szerződési feltételei
1.Playboyvilla.hu (továbbiakban: Szolgáltató) által biztosított honlapon elérhető erotikus tartalmú telefonos szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) az emelt díjas telefonszámok felhívásával vehető igénybe.
2. A Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Fogyasztó) tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele többletköltséggel jár és vállalja annak kifizetését. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága felé kell egyenlítenie. A számlalevélen minden esetben feltüntetésre kerül a hívás díja a Szolgáltatás telefonszámával együtt. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.
3. A Szolgáltatás igénybevételekor a telefonbeszélgetésről semmilyen hangfelvétel nem készül, az elhangzottakat az adatvédelmi törvénynek megfelelően a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.
4. A Szolgáltatás egy Erotikus tartalmú telefonos beszélgetés, az a nyilvánosság teljes kizárásával történik, melynek igénybevételére a hét minden napján 0 – 24 óra között van lehetőség.
5. A Szolgáltatást kizárólag azok a 18. életévüket betöltött nagykorú természetes személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályoknak megfelelően teljes mértékben cselekvőképesek, maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot. Amennyiben a Fogyasztó nem felel meg a feltételeknek vagy megtéveszti a Szolgáltatót, úgy a hatályos törvények értelmében a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggeszteni, a továbbiakban pedig kizárni a Fogyasztót a szolgáltatás későbbi igénybevételéből egészen addig, amíg az igénybevételhez szükséges minden feltétel teljesül.
6. A Szolgáltatás kizárólag Magyarország területén vehető igénybe, a Szolgáltatás országhatáron túlról történő igénybevételére nincs lehetőség.
7. A Szolgáltató felelősséget vállal a Szolgáltatás igénybevétele alatt elhangzott erotikus kijelentések, tényállások tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért, ám nem tartozik felelősséggel a Fogyasztó semminemű fantáziálásáért, kijelentéséért és/vagy cselekedetéért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden információt és tanácsot saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.
8. A Szolgáltató kezeskedik, hogy a Fogyasztó által igénybe vett Szolgáltatás nyújtásához rendelkezik a szükséges tudással, és tapasztalattal, mely szükséges ahhoz, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa, azonban kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy felhívja e a Szolgáltatót / igénybe veszi e a szolgáltatást.
9. A Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a +36/70-647-5325 telefonszámon. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az kizárólag a Fogyasztók Szolgáltatáson kívüli kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására és megválaszolására szolgál.
10. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármely időpontban történő felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.
11. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.
12. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

Érvényes: visszavonásig.