playboyvilla.hu Általános Szerződési Feltételek Adatkezelési szabályzat Összefoglaló A Szolgáltató Internetes felületen keresztül elérhető partnerkereső rendszert (Rendszer) üzemeltet, amelyen keresztül lehetőséget biztosít a Rendszer használói számára, hogy a Szolgáltató által biztosított tárhelyen hozzászólásokat, értékeléseket, képeket helyezzenek el, illetve a más felhasználók által elhelyezett tartalmat böngésszék, megtekintsék (Szolgáltatás). A Adatvédelmi nyilvántartási számok : NAIH-92667/2015 és NAIH-135584 A Rendszerben található tartalom felhasználónév és jelszó megadása nélkül böngészhető, az elhelyezett tartalom megtekinthető. A regisztrált és email-ben hirdetés jelentkezett felhasználó hozzájárul, hogy az általa elhelyezett tartalmat a Szolgáltató felhasználja. A Rendszerben megadott adatok - kivéve a nyilvánosként megadott adatokat (pl.: nickname) - bizalmasan kerülnek kezelésre. A szolgáltató nem vállal felelőséget a userek által feltöltött tartalmakért. A szolgáltató nem tud minden regisztrált tagot egyesével leellenőrizni, így az, hogy a regisztráló elmúlt e 18 éves, minden esetben a regisztrálót terhelik. Amennyiben a szolgáltató tudomására jut, hogy az adott regisztráló nem töltötte még be a 18. életévét, úgy a szolgáltató azonnal törli a regisztrálót, amennyiben az nem tudja bizonyítani, hogy elmúlt 18 éves. A user elfogadja a regisztrációjával, hogy a rendszer több domainnévvel rendelkezik. A user elfogadja a regisztrációjával, hogy a szolgáltató nem köteles a user midnen regisztrációkor megadott adatát megjeleníteni. A szolgáltatás A Szolgáltatás Interneten keresztül elérhető Rendszerben a Felhasználók számára lehetőséget biztosít erotikus partnerkereső hirdetések, értékelések, hozzászólások elhelyezésére, amelyeket a Rendszerben megjelenít, és ezzel segítséget nyújt a látogatóknak és a felhasználóknak abban, hogy partnert találhassanak. A felhasználók jogosultságai és kötelezettségei Amennyiben regisztráció nélkül veszed igénybe a szolgáltatást (Látogató): Térítésmentesen és szabadon használhatod a Rendszer összes számodra elérhető funkcióját. Időben korlátlanul szavatolsz azért, hogy életkorod miatt a Szolgáltatás Felhasználó részéről történő igénybevétele, illetve a Szolgáltató részéről történő nyújtása nem minősül jogellenesnek. kijelented, hogy szerződéskötési képességed nem korlátozott. Nem alkalmazhatsz olyan módszereket, amelyek célja a Szolgáltatás elveit sértő állapot létrehozása, így különösen nem alkalmazol olyan módszereket, amelyek célja a Rendszerben elérhető hirdetések más rendszerben történő megjelentetése. Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató nem köteles a Felhasználói Tartalom ellenőrzésére. Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató nem felelős a Rendszerben elérhető Felhasználói Tartalom (így különösen hirdetések, fórum hozzászólások, értékelések) valóságtartalmáért, teljességéért, illetve jogszerűségéért. vállalod, hogy a Rendszerben elérhető információkat nem használod fel jogellenes célra, ilyen célra felhívást nem közöl. Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek vagy a Moderálási Alapelvek megsértése esetén jogosult a Rendszerhez történő hozzáférést megszüntetni. A Rendszer statisztikát készíthet a kattintásaidból és a Rendszer azt felhasználhatja az ajánló algoritmusában. Szolgáltató indokolás nélkül kizárhatja az Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi Szabályzat és Moderálási Alapelvek megsértőit a Szolgáltatás igénybevételéből. Amennyiben a díjköteles szolgáltatást veszel igénybe, úgy ennek ellenértéke nem jár vissza a kizárt felhasználó részére. Amennyiben Regisztrált Felhasználóként veszed igénybe a szolgáltatást vagy email-ben (info@playboyvilla.hu) jelentkezel hirdetés szolgáltatásunk igénybevételére (Regisztrált Felhasználó): A Regisztrált Felhasználóra előírt eltérésekkel megilletnek és terhelnek a Látogatóra előírt jogosultságok és kötelezettségek. Érvényes felhasználónév és jelszó megadásával történő egyedi profil létesítésével válhatsz Regisztrált felhasználóvá. Felelős vagy a jelszó titokban tartásáért, illetve minden olyan tevékenységért, amely az általad regisztrált felhasználónév-jelszó felhasználásával kerül kifejtésre a Rendszerben. Kijelented és szavatolod, hogy a Felhasználói Tartalom elhelyezésével nem keletkezik jogsértő helyzet vagy állapot. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje különösen azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, vagy ha a választott felhasználói név védjegyet sért; más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név; obszcén vagy trágár kifejezés; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja. Az általad elhelyezett tartalmakért ellenszolgáltatást nem igényelgetsz. A Szolgáltató összegyűjti, tárolja és anonimizáltan rendszerezi valamennyi Felhasználó adatait, így a Tiédet is, illetve ezen adatokat anonim statisztikai és analitikus célokra felhasználja. A Szolgáltató semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá a látogatásokkal összefüggő információkat, kivéve az indokolatlan kiemelést célzó látogatottságok kiszűréséhez szükséges intézkedéseket. A Beállítások menüpontban tudod megadni, hogy hogyan szeretnéd a Rendszert használni, itt tudod letiltani és engedélyezni az egyes funkciókat. Elfogadod, hogy regisztrációkor a szolgáltatások alapbeállítás szerint vannak beállítva. Vállalod, hogy nem kínálsz fel ellenértéket testi érintkezésért. A rendszerből való törlésedet a info@playboyvilla.hu e-mail címen kérheted. A Szolgáltató a kérésre a Felhasználó által elhelyezett tartalmat elválasztja a felhasználó azonosítására szolgáló adatoktól (e-mail cím, jelszó), ezen azonosításra szolgáló adatokat törli. A törlés nem vonatkozik a fórum hozzászólásokra, másnak írt levelekre, értékelésekre és egyéb a funkciók használatakor létrejövő adatokra. A törlés nem szünteti meg a közted és a Szolgáltató közötti megállapodást. Vállalod, hogy kizárólag valós tartalmakat töltesz fel. Szolgáltató lehetőséget biztosíthat a számodra az általad megalkotott tartalomnak a Rendszerben történő elhelyezésére. Az általad elhelyezett tartalmak szövege, a használt név, vagy becenév jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában Felhasználói Tartalomnak minősül. Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató jogosult egyes, a Szolgáltató által meghatározott információtípusokat tartalmazó szövegrészeket jelölés nélkül törölni vagy valamely más karakterrel helyettesíteni, illetve más kategóriába, besorolásba helyezni és ott megjeleníteni. A Felhasználói Tartalom elhelyezésével a tartalomhoz kapcsolódó valamennyi személyhez fűződő jogot (így különösen az esetleges szerzői jog, személyiségi jog, névviselési jog, stb.) a mindenkor hatályos jogszabályok által lehetővé tett körben Szolgáltatóra ruházod át, vagy amennyiben ez a jogszabályok alapján nem lehetséges, úgy Szolgáltató részére földrajzilag és időben korlátlan, a jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb körben engedélyezed. A fentiek keretében az általad elhelyezett szerzői műnek minősülő Felhasználói Tartalom vonatkozásában nem kizárólagos, időbeli, földrajzi és nyelvi korlátozás nélküli, a Felhasználó Tartalom elhelyezésének vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek időpontjában ismert felhasználási módokra kiterjedő felhasználási jogot engedsz a Szolgáltató számára, amely kiterjed különösen a fordításra, más on-line médiumokban való egészben vagy részletében történő megjelentetésre (ideértve különösen: többszörözés, terjesztés, hozzáférhetővé tétel). Hozzájárulsz ahhoz, hogy az általad megadott hirdetési adatok más , a szolgáltató tulajdonában álló weboldalakon is részben vagy egészében megjelenjenek. Amennyiben Hirdetőként használod a szolgáltatást (Hirdető): A Hirdetőre előírt eltérésekkel megilletnek, illetve terhelnek a Regisztrált Felhasználóra irányadó jogosultságok és kötelezettségek. E-mail (info@playboyvilla.hu) útján kezdeményezheted hirdetés megjelenítését. Azzal válsz Hirdetővé, hogy kezdeményezed hirdetés feladását. A Hirdető státusz feltételei: elfogadod az Általános Szerződési Feltételek Hirdetőre irányadó szabályait, saját, valós fényképét töltesz fel a rendszerbe, az összes Rendszer által kért adatot a valóságnak megfelelően töltöd ki a "Saját adatok" menüpontban (Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésekor: "Regisztrációs adatok, Bemutatkozás, Alapadatok, Elérhetőség, Amit szeretek, Akit keresek, Amilyen vagyok, Üzenő fal, Barátnők".) Vállalod a hirdetés díjának aktuális ártáblázat szerinti megfizetését, amely a hirdetés megjelenítésének, lejárat utáni további megjelenésének előfeltétele. Választhatsz, hogy a Felhasználóknak a hirdetés vonatkozásában a Rendszer biztosítsa-e az értékelés lehetőségét vagy sem kommentekben. Hozzájárulsz a Felhasználói Tartalom Szolgáltató általi mindenkori Szolgáltatásai, illetve ahhoz kapcsolódó felhasználáshoz, így különösen az általad feltöltött erotikus, arcképes vagy arckép nélküli fényképek megjelentetéséhez. Kijelented, hogy szexuális szolgáltatást nem nyújtasz, illetve az általad a Rendszerben elhelyezett adatok nem utalnak ilyen szolgáltatásra. A névfeltüntetés jogát akként gyakorlod bármely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történő felhasználás esetén, ahogyan azt a Felhasználói Tartalom Rendszerbe történő feltöltésekor gyakoroltad azzal, hogy Szolgáltató jogosult cégnevét, a Szolgáltatás nevét, márkajelzését feltüntetni forrásként. Vállalod, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben a személyes adatok kezelésére, illetve a szerzői művek nyilvánosságra hozatalához megadott hozzájárulását nem vonod vissza. Hozzájárulsz ahhoz, hogy az általad a Rendszerbe feltöltött fényképeket a Szolgáltató a hirdetés vagy a Hirdető fiókjának inaktiválását követően is tárolhatja. Kizárólag saját elérhetőségeidet szerepeltetheted a Rendszerben. Teljes körű, időben korlátlan szavatosságot vállalsz az általad a Rendszerben elhelyezett információk vonatkozásában, amely kiterjed különösen az információk valódisága, naprakészsége, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősége vonatkozásában. Elfogadod, hogy törlésednek kérésedre csak a nem látható adatait töröljük a rendszerből. (A Regisztrált Felhasználói szintű törlést csak egyedi és indokolt esetben köteles a Szolgáltató végrehajtani külön kérés alapján.) A Hirdető státusz megszűnése, vagy a felhasználónkénti törlés a közted és a Szolgáltató közötti jogviszonyt nem szünteti meg. Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató különösen nem felelős a Rendszerben szereplő Felhasználói Tartalomnak minősülő értékelésekért. Szolgáltató egyes esetekben technikai segítséget nyújthat a Hirdetőnek a Felhasználói Tartalom elhelyezésében, amely Felhasználó és a Szolgáltató felelősségi viszonyait nem érinti. Azonosításod történhet az általad feltöltött kép és telefonszám alapján. A Szolgáltató a Rendszer - rejtett - hibái miatt bekövetkezett kellemetlenségekért felelőséget nem vállal. A Szolgáltató törekszik a hibák kijavítására. Emeltdíjas-telefonszámok A playboyvilla.hu-on megjelenő emeltdíjas telefonszámok egyike sem tartozik az oldal tulajdonosának hatáskörébe, a playboyvilla.hu csupán bérbe adja a hirdetési felületeket/regisztrációt biztosít emeltdíjas telefonszámhoz tartozó playboyvilla.hu profil létrehozásához! Ezek tartalmáért, az ott feltüntetett képekért, szövegért, árakért s ezek valóság tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal! A hívás díját az adott telefonszám tulajdonosnak kötelessége az „egyéb” (leírás) rovatban a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően feltüntetnie! Hívó fél kijelenti, hogy a hívás megkezdése előtt kellőképpen tájékozódott a hívásdíjakról, ennek tudtában tárcsázta az adott telefonszámot, továbbá vállalja pontos díjbefizetési kötelezettségét telefonszolgáltatója felé! Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a látogatókat az Általános Szerződési Feltételek módosításáról. Felhasználói magatartás és moderálási elvek Az oldalra való belépéssel megértetted és elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, Moderálási elveket, Adatvédelmi szabályzatot. Beleegyezel abba, hogy magatartásodat felelősségteljesen, más Felhasználók tiszteletével fejted ki. A Szolgáltatás nem használható más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogának megsértésére. A Szolgáltató törölheti, vagy hozzáférésében korlátozhatja azokat a Felhasználókat, akik másokat zaklatnak. A Szolgáltató a más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő; obszcén vagy trágár; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő Felhasználói Tartalmakat, az ilyen tartalmakat elhelyező felhasználók fiókjait a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül hozzáférhetetlenné teheti, törölheti. Tartalom A Felhasználó felelős a Felhasználói Tartalomért, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, hozzászólásokat, értékeléseket - és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmak ellenőrzésére. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, nem felelős a továbbított információért. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos mérlegelési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít. A Szolgáltatónak címzett kritikák nem kerülnek hozzáférhetetlenné tételre, azok nyilvánosan kerülnek megválaszolásra. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy más jogát vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót. A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat: A Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking); Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket); Megszerzett anyagok engedély nélküli publikálása; Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen cselekménnyel történő létesítése; Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül; Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát; Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása; Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik; Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása. A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult bármely Tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a Rendszerből törölni. Szolgáltató a Tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért nem felelős. A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Rendelkezésre állás A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer és a Rendszer bármely funkciójának folyamatos rendelkezésre állását és a funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi felhasználó, vagy meghatározott felhasználói kör, vagy adott felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse. Felelősség kizárása A Szolgáltató, és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért. A Szolgáltató minden anyagot, információt "ahogy vannak" tesz hozzáférhetővé, minden szavatosság nélkül. A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. Köteles vagy minden általában tőled elvárhatót megtenni személyes adataid, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. Felelősséggel tartozol minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. Nemzetközi használat A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban vagy azon kívül kezel, dolgoz fel és tárol. A Szolgáltatás különböző jogszabályokat alkalmazó államok területéről érhető el, vehető igénybe, a Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy valamennyi helyi szabályt betart. Rendelkezésre állás A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer folyamatos rendelkezésre állását és a Szolgáltatások folyamatos igénybevételének lehetőségét. Fogalom-meghatározások Szolgáltató: GSLab. Isle of Man (info@playboyvilla.hu) Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató a playboyvilla.hu domainen elérhető weboldalon ,magában foglalja a más domain alatt nyújtott beágyazott tartalommegjelenítést is. Felhasználó: a Látogató, a Regisztrált Felhasználó és a Hivatalos Értékelő. Azon személyek is Felhasználónak minősülnek, akik az Internetböngészőtől eltérő szoftver felhasználásával férnek hozzá a Rendszerben tárolt adatokhoz. Tartalom: a Felhasználói Tartalom és a Szolgáltatói Tartalom Felhasználói tartalom: minden olyan Felhasználó által feltöltött adat, információ, tartalmi elem, kép, amely a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján a Felhasználó ilyen irányú kérésére nem kerül törlésre. Szolgáltatói tartalom: olyan Tartalom, amely a Szolgáltató döntése alapján került elhelyezésre a Rendszerben.

Felhasználási feltételek
Privát
Önnek kellene kap egy jelszót a a fotó tulajdonosa
Privát